T +31 (0)4 78 55 55 55        [ Login ]       [ Zoeken ]

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website: Alle content van deze website valt onder het copyright van Blitta B.V. Niets daarvan mag zonder diens toestemming (her-)gebruikt worden. Blitta B.V spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Behoudens deze disclaimer, is Blitta B.V niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden aan Blitta B.V., afdeling Marketing & communicatie.

Naar de homepage >