T +31 (0)4 78 55 55 55        [ Login ]       [ Zoeken ]

GEVELSYSTEMEN

 

+ Esthetisch visitekaartje

Gevels bepalen voor een belangrijk deel het aanzicht van een gebouw. Architecten wijken daarom, zeker bij het ontwerp van beeldbepalende gebouwen, graag af van de standaarden. Wij zien het als onze taak de esthetische uitgangspunten van de architect te vertalen naar totaaloplossingen die technisch hoogstaand zijn. Met name op het vlak van de maakbaarheid en haalbaarheid ten aanzien van statica en bouwfysische eisen en wensen (zoals wind- waterdichtheid/akoestiek/ventilatie et cetera). Onze engineers denken van nature graag mee. In de ontwerpfase gaat het om de vraag: wat is het optimum in maakbaarheid binnen de gestelde randvoorwaarden? In de bouwfase gaat het om de vraag: hoe maken we het op een veilige, duurzame en kostenefficiƫnte manier?

 

+ Comfortabele ruimtes

Voor de gebruikers van een gebouw is de gevel de interface tussen binnen en buiten. De gevel moet het aanbod aan zon, lucht, wind en geluid weren of verwerken op een dusdanige wijze dat er binnen prettige ruimtes ontstaan waarin de gebruiker op een aangename manier zijn activiteiten kan uitvoeren: verblijven, wonen en/of werken. De technische mogelijkheden daarvoor worden steeds groter. Samen met onze opdrachtgevers onderzoeken we continu hoe we die mogelijkheden zo kunnen toepassen dat de kwaliteit van de hele gevel gewaarborgd blijft.

 

+ Duurzaam voor de omgeving

Met nieuwe technologische innovaties is het mogelijk gevels te ontwerpen en te bouwen die een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van een gebouw. Bijvoorbeeld door in de gevel zonnecellen of ademende materialen te verwerken. We vinden het belangrijk deze ecologische innovaties te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Bovendien kunnen wij een actieve rol spelen in de certificeringstrajecten voor duurzaamheidscertificaten als BREEAM en LEED.

 

 

Lees verder: