T +31 (0)4 78 55 55 55        [ Login ]       [ Zoeken ]

DUURZAAMHEID

 

Van windscherm naar geïsoleerde regenjas. Dat is in het kort het evolutieproces van de gevel. Inmiddels wordt de gevel een steeds slimmere en actievere interface tussen buiten en binnen, doordat er steeds meer innovatieve techniek aan de gevel wordt toegevoegd. Denk aan hoog isolerende systemen of domotica voor aansturing van zonwering of nachtventilatie. Dit maakt het mogelijk om binnenruimtes comfortabeler en veiliger te maken. En ook de duurzaamheid van een gebouw wordt vergroot door die innovaties aan en in de gevel. Het thema duurzaamheid heeft dan ook onze actieve aandacht.

BREEAM

BREEAM

BREEAM, keurmerk voor de duurzaamheid van een gebouw, heeft verschillende certificeringscategorieën, bijvoorbeeld ‘nieuwbouw en renovatie’, ‘gebouwen in gebruik’, ‘gebiedsontwikkeling’ en ‘sloop en demontage’. Daarnaast kan een keuring op maat worden aangevraagd. Onze engineers kennen de eisen die het keurmerk stelt aan de verschillende certificeringen en ze weten hoe de gevel kan bijdragen die certificeringen op gebieden als energie, geluidshinder, spuiventilatie, innovatie of cradle to cradle binnen te halen.

Afbeelding gevel-in-wording: Motel One in Amsterdam is een voorbeeld van een project van Blitta dat een BREEAM-keurmerk draagt.
LEED

LEED

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) is het internationaal keurmerk dat door de United States Green Building Council (USGBC) is ontwikkeld op basis van BREEAM. Onze engineers weten op welke gebieden (denk aan energie, geluidshinder, spuiventilatie of innovatie) een gevel kan bijdragen aan voldoende credits voor het gebouw om een LEED-certificaat te mogen ontvangen.

Afbeelding gevel-in-wording: Hotel Amstelkwartier in Amsterdam is een voorbeeld van een project waarbij Blitta de gevelbekleding verzorgde en dat een LEED-certificaat heeft verkregen.
 

groene ambitie blitta

ONZE GROENE AMBITIE

Wij vinden het belangrijk ecologische innovaties aan de gevel te stimuleren. Dit is nodig om de nationale energieneutrale bouwopgave waar te maken en onze eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van volgende generaties te nemen. Daarom zijn we ook op dit gebied een proactieve kennispartner voor alle partijen en doen we veel onderzoek naar nieuwe mogelijkheden. Onze gevelsystemen leveren belangrijke credits op voor duurzaamheidscertificaten als BREEAM en LEED.

Praat met ons verder over dit thema >

 

Welk doel streven wij na?

Als technisch voortdurend in ontwikkeling zijnde gevelconstructeur dienen wij al geruime tijd als aanspreekpunt voor verschillende partijen. In dezelfde lijn willen wij ons in het kader van de groene bouwopgave eveneens ontwikkelen tot een aanspreekpunt voor een volgende generatie, door maatschappelijk en ecologisch verantwoorde innovaties gedreven, gevelconstructie.

Waarom willen wij dit bereiken?

Wij geloven in het kader van de groene bouwopgave in het functionele evolutieproces van de gevel. Deze evolutie heeft ons van windscherm naar geïsoleerde regenjas gebracht. Wij zijn er van overtuigd dat dit proces ons uiteindelijk dicht bij een gevel brengt die, vergelijkbaar met onze eigen huid, een actieve functionaliteit kent.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is belangrijk voor ons. Niet alleen maken we onze gevelconstructies en elementen steeds duurzamer, in aansluiting op onze Groene Ambitie, we hebben aandacht voor ons personeel en we steunen ook maatschappelijke activiteiten in de directe omgeving.

Blitta FIT & SAFE

Als werkgever neemt Blitta diens verantwoordelijkheid richting het personeel. Blitta is zuinig op haar mensen. "Lekker in je vel = lekker werken." Veiligheid staat daarbij voorop.
Intern draaien we sinds enige tijd het programma 'Blitta Fit & Safe". De 3 peilers hiervan zijn: 1) veiligheid 2) gezondheid/vitaliteit 3) duurzame inzetbaarheid. Hier zetten wij preventief op in.

Toolboxmeetings
Zo organiseren wij vanzelfsprekend frequent toolboxmeetings op de bouwprojecten. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een toolboxmeeting plaats voor productie- en kantoorpersoneel. In deze op preventie gerichte meetings frissen wij kennis op over veilig werken en geven wij informatie over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Werkfruit
Verder verstrekken wij werkfruit aan het personeel. Uit oogpunt van duurzaamheid en MVO hebben wij gekozen voor een leverancier uit de regio die streekproducten levert.

Veilig en gezond werken
We blijven op zoek naar oplossingen om op een zo prettig, veilig en gezond mogelijke wijze te kunnen werken. Zo illustreert onderstaande foto een experiment met een zit-sta-fiets-desk.

zit-sta-fiets-desk

MVO in de praktijk

Kies Techniek

Een voorbeeld is Kies Techniek Venray. Samen met andere technische bedrijven in de regio stimuleren we kinderen een technische opleiding te volgen. Zo laten we op de bedrijvendagen aan kinderen uit groep 8 zien wat je allemaal met techniek kunt. We willen hiermee uitdragen hoe leuk en interessant het is om in deze sector te werken.Roefeldag

Ook stelt Blitta zijn deuren open voor kinderen tijdens de Roefeldag. Ook hierbij staat centraal om kinderen op jongere leeftijd kennis te laten maken met latere werkvelden.Venrayse Singelloop

In het kader van 'Blitta Fit & Safe', waar vitaliteit een belangrijke component van vormt, is het passend om de Venrayse Singelloop te sponsoren: een hardloop- en wandelevent dat elk jaar in het najaar wordt gehouden in Venray. Natuurlijk stimuleren wij onze medewerkers ook om hieraan deel te nemen.

 

Lees ook over:

TREED IN CONTACT

BEL 0478 55 55 55
MAIL

contactgegevens

VRAAG OFFERTE AAN

MAIL

contactgegevens