T +31 (0)4 78 55 55 55        [ Login ]       [ Zoeken ]

GEVELS VAN BLITTA

 


Blitta staat bekend om innovatieve oplossingen. Innovatie is dan ook de kern van ons succes. Dankzij onze kennis, ervaring en creativiteit kunnen we oplossingsgericht meedenken in iedere fase van de bouw: van ontwikkeling tot oplevering. We gebruiken ons creatief en innovatief vermogen voor vernieuwingen aan gevelsystemen, de productie ervan in onze werkplaats en de montage op de bouw. Deze integrale benadering maakt ons de ideale partner voor architecten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

 

+ Eigen productontwikkeling

We zoeken graag naar nieuwe mogelijkheden om functionaliteiten van gevelsystemen te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van functies, zoals ramen die overdag de zon weren en ‘s nachts automatisch opengaan om te ventileren. Ook onderzoeken we of en hoe we verschillende materialen en onderdelen kunnen combineren, om elkaar te versterken. We testen daarbij altijd uitvoerig of onze oplossingen voldoen aan de eisen die de opdrachtgever stelt. Bovendien produceren we de gevelelementen binnen de beheersbare omgeving van onze eigen werkplaats, dus onder ideale, gecontroleerde omstandigheden met een gegarandeerde kwaliteit.

 

+ Co-design & co-makership

We worden graag als co-designer en co-maker bij een project betrokken, omdat we op die manier onze innovatieve kennis in het hele bouwtraject kunnen inzetten. Daardoor kunnen we ook in een vroegtijdig stadium valkuilen omzeilen en mogelijkheden tonen. Architecten laten we bijvoorbeeld zien hoe hun beeldbepalende ontwerpen zijn te realiseren. Bouwbedrijven laten we ervaren hoe dat kan op een veilige, kostenefficiënte en logistiek slimme manier. Bovendien hebben we bewezen dat we ook bij complexe en prestigieuze projecten de verantwoordelijkheid voor techniek, realisatie en financiën willen en kunnen dragen.

 

+ Hoogwaardige techniek

Geveltechniek wordt steeds belangrijker, waaronder diens bouwfysische eigenschappen. Denk hierbij aan de beheersbaarheid van licht, luchtverversing (ventilatievoorzieningen), warmtewering, vochthuishouding/ruimte luchtvochtigheid, koeling enzovoorts. Ook wordt er steeds meer elektronica toegepast in gevels, bijvoorbeeld om ramen automatisch te sluiten of te openen. Een andere mogelijkheid is om installaties centraal uit het gebouw naar de gevel te verplaatsen, bijvoorbeeld om te ventileren, koelen of verwarmen. Wij onderzoeken deze mogelijkheden samen met onze partners en passen ze toe in onze gevelsystemen. Al deze ontwikkelingen dragen bij tot een beter leefklimaat in het gebouw en een beter leefmilieu erbuiten. Dat ondersteunt bovendien de groene ambitie van Blitta.

 

+ Maatwerk

Onze visie op onze projectaanpak van gevelsystemen, gevelpanelen en gevelelementen is het leveren van maatwerk. Geen project waaraan we deelnemen is identiek. Dit betekent dat we in onze systemen vaak iets moeten toevoegen of aanpassen dat uniek is voor dat ene project. Voorbeelden zijn afwijkende vormen, andere materialen of nieuwe technische functionaliteiten. Dit doen we binnen de beheersbare omgeving van onze eigen werkplaats en met de inzet van strenge testen en controles. Hierdoor kan de aannemer opleveren wat de architect heeft bedacht met alle garanties voor de veiligheid en kwaliteit.

 

+ Esthetisch en verantwoord

We gebruiken onze innoverende kracht om gevels te maken die een positieve bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving. Dit geldt voor de beeldkwaliteit van de bebouwde omgeving, doordat we altijd binnen de esthetische kaders van het ontwerp van de architect blijven. Het geldt ook voor de duurzaamheid, omdat we bijvoorbeeld weten aan welke eisen onze gevels en het gebouw zelf moeten voldoen voor belangrijke certificaten als LEED en BREEAM. Verder onderzoeken we continu of we, door nieuwe technische functionaliteiten of andere materialen te gebruiken, met onze gevelconstructies een extra bijdrage kunnen leveren aan een duurzame leefomgeving.

 

 

 

TOTAALOPLOSSINGEN

Onze producten en diensten vormen samen een totaaloplossing voor gevelconstructies. We zetten ons innovatief vermogen in bij het ontwerp van de gevel, de productie van de elementen in onze eigen werkplaats en de montage ervan op de bouwplaats. Vooral bij complexe projecten is deze integrale aanpak een enorme meerwaarde. Het biedt architecten namelijk nieuwe mogelijkheden in hun ontwerp en aannemers zekerheid over een verantwoorde en kostenefficiënte uitvoering. Daarnaast heeft onze werkwijze als voordeel dat aannemers niet meer zelf hoeven te zorgen dat de verschillende producten op een verantwoorde wijze op elkaar aansluiten.

Blitta. Totaalleverancier >

 

Lees ook over: